Souhlasím
Tato stránka využívá cookies za účelem zkvalitňování svých služeb. Setrváním na této stránce dáváte souhlas s jejich užitím. 
cz en
Facebook Menu

Ochrana osobních údajů

Čistírna oděvů Daja si váží vašeho soukromí

Společnost Čistírna oděvů Daja si váží a respektuje vaše soukromí. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů Vás informuje o našich pravidlech týkajících se ochrany osobních údajů a způsobu, jak jsou údaje o vás shromažďovány a jak jsou použity.

1. Prohlášení o ochraně osobních údajů na internetových stránkách

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů platí pro všechny internetové stránky, které vlastní společnost Čistírna oděvů Daja (dále jen "internetová stránka Čistírny oděvů Daja"), kromě těch případů, kdy je prohlášení nahrazeno zásadami ochrany osobních údajů nebo prohlášením zveřejněným na stránkách Čistírny oděvů Daja, které souvisí s určitým programem nebo službou společnosti Čistírny oděvů Daja.

Odkazy na jiné internetové stránky, než stránky společnosti Čistírny oděvů Daja

Internetová stránka Čistírny oděvů Daja může pro vaši informaci poskytovat odkazy na internetové stránky třetích stran. Pokud otevřete tyto odkazy, opustíte internetovou stránku Čistírny oděvů Daja. Společnost Čistírna oděvů Daja nemá tyto stránky ani jejich zásady ochrany osobních údajů pod kontrolou a neručí za ně. Naše společnost neschvaluje ani se nevyjadřuje k internetovým stránkám třetích stran. Doporučujeme Vám, abyste si přečetli zásady ochrany osobních údajů jakékoliv společnosti, předtím než jí poskytnete své osobní údaje.

Můžeme na našich webových stránkách také nabízet funkce sociálních médií, které vám umožňují sdílet informace společnosti Čistírna oděvů Daja na vašich sociálních sítích a spolupracovat se společností Čistírna oděvů Daja na různých stránkách sociálních médií. Použití těchto funkcí může vést ke shromáždění nebo sdílení vašich údajů v závislosti na funkci. Doporučujeme vám, abyste si přečetli zásady ochrany osobních údajů a nastavení webových stránek sociálních médií, které používáte, a ujistili se, že chápete, jaké údaje mohou být těmito stránkami sdíleny.

2. Shromažďování osobních údajů

Společnost Čistírna oděvů Daja shromažduje, odstraňuje a používá osobní údaje po oznámení, získání souhlasu a v souladu s požadovaným oznámením orgánům pro ochranu osobních údajů s cílem vám lépe sloužit a porozumět vašim potřebám a zájmům. Požádáme vás o poskytnutí osobních údajů, například pokud budete objednávat zboží nebo služby, požadovat určitou informaci, registrovat sebe, účastnit se soutěží nebo průzkumů nebo se ucházet o zaměstnání u společnosti Čistírny oděvů Daja. Typy osobních údajů, které nám poskytnete na těchto stránkách, mohou zahrnovat kontaktní informace, jako je vaše jméno, adresa, telefonní číslo a emailová adresa; finanční informace, jako je číslo vaší platební karty, a další jedinečné informace, jako jsou uživatelská jména a hesla, informace týkající se plateb a transakcí, preference výrobků a služeb, kontaktní preference, informace ohledně vzdělání a zaměstnání a údaje ohledně zájmu o zaměstnání.

Kromě vámi poskytnutých informací může společnost Čistírna oděvů Daja také shromažďovat údaje během vaší návštěvy stránky Čistírny oděvů Daja nebo webové stránky provozované jinou společností jménem společnosti Čistírna oděvů Daja prostřednictvím automatických nástrojů na shromažďování údajů, mezi než patří soubory cookies, vložené internetové odkazy a další nástroje na shromažďování údajů. Tyto nástroje shromažďují určité informace o provozu, které váš prohlížeč zasílá webové stránce, například typ vašeho prohlížeče a jazyk, čas přístupu a adresu stránky, z které jste přišli. Mohou rovněž shromažďovat údaje týkající se vaší adresy IP, chování při otevírání stránek (tj. zobrazené stránky, otevřené odkazy, a další činnost, kterou provádíte v souvislosti s internetovými stránkami Čistírny oděvů Daja) a produktových informací. Společnost Čistírna oděvů Daja může rovněž některé tyto automatické nástroje na shromažďování údajů použít v souvislosti s určitými elektronickými zprávami zaslanými společností Čistírna oděvů Daja, a proto může shromažďovat údaje pomocí těchto nástrojů po otevření emailu nebo po kliknutí na odkaz obsažený v emailu.

3. Používání vašich údajů

Údaje, které společnost Čistírna oděvů Daja shromažďuje, aby vyhodnotila vaše potřeby a zájmy, pomáhají společnosti Čistírna oděvů Daja poskytovat konzistentní a personalizovaný přehled.

Společnost Čistírna oděvů Daja může použít vaše údaje například k následujícím činnostem:

 • pomoc při dokončení transakce nebo objednávky;
 • zabránění a detekce bezpečnostních hrozeb, podvodů a dalších škodlivých činností;
 • komunikace ohledně výrobků a služeb;
 • poskytnutí služby a podpory;
 • poskytnutí informací o nových službách a výhodách;
 • poskytnutí přizpůsobených reklamních nabídek;
 • výběr obsahu, který vám bude zasílán;
 • měření výkonu marketingových iniciativ, reklam a webových stránek provozovaných jinou společností jménem společnosti Čistírny oděvů Daja;
 • umožnění účasti v soutěžích a průzkumech
 • kontaktování ohledně produktů a služeb Čistírny oděvů Daja.
 • Uznání zveřejněná na naší webové stránce jsou zveřejněna pouze s výslovným souhlasem jedince nebo společnosti, kteří je poskytli.

Údaje o platební kartě jsou použity pouze pro provedení platby a prevenci podvodu. Údaje o platebních kartách a další citlivé osobní údaje požadované k dokončení rozhodnutí ohledně úvěru nejsou poskytovateli finančních služeb nebo společností Čistírny oděvů Daja použity k jinému účelu a nebudou uchovány déle, než je nutné pro poskytnutí služeb, pokud nepožádáte o uchování údajů o kreditní kartě pro budoucí transakce.

4. Sdílení vašich údajů

Společnost Čistírna oděvů Daja neprodá ani nepronajme vaše osobní údaje jiným stranám s výjimkou případu popsaného v tomto prohlášení. Společnost Čistírna oděvů Daja sdílí osobní údaje následujícími způsoby:

Společnost Čistírna oděvů Daja má poskytovatele služeb a dodavatele, kteří dodávají kompletní výrobky, služby a řešení zákazníkům a pomáhají společnosti Čistírna oděvů Daja s reklamními a komunikačními iniciativami. Mezi tyto poskytovatele a dodavatele patří například zpracovatelé platebních karet, poskytovatelé zákaznické podpory, marketing, poskytovatelé elektronických služeb, zpracovatelé automatizovaných údajů a zasilatelé. Dodavatelé a poskytovatelé služeb jsou smlouvou vázáni k tomu, že údaje, které obdrží jménem společnosti Čistírna oděvů Daja, budou udržovat v tajnosti a nepoužijí je k jinému účelu, než je provádění služeb pro společnost Čistírna oděvů Daja.

S výjimkou případů popsaných v tomto prohlášení nebude společnost Čistírna oděvů Daja bez vašeho svolení sdílet osobní údaje, které poskytnete společnosti Čistírna oděvů Daja, s třetími stranami nenáležícími společnosti Čistírna oděvů Daja, s výjimkou situací, kdy musí: (1) reagovat na oprávněné požadavky policie a státních orgánů; (2) jednat v souladu s veškerými zákony, nařízeními, předvoláními nebo soudními příkazy; (3) vyšetřit a pomoci zabránit bezpečnostním hrozbám, podvodům a dalším škodlivých činnostem; (4) vynutit nebo ochránit práva a majetek společnosti Čistírny oděvů Daja nebo jejích poboček; nebo (5) ochránit práva a osobní bezpečnost zaměstnanců společnosti Čistírna oděvů Daja a třetích stran na majetku nebo při použití majetku společnosti Čistírna oděvů Daja.

Mohou nastat okolnosti, ať již ze strategických nebo jiných obchodních důvodů, kdy se společnost Čistírna oděvů Daja rozhodne prodat, koupit, spojit nebo jinak reorganizovat společnost. Taková transakce může zahrnovat zveřejnění osobních údajů potenciálním nebo skutečným kupujícím nebo jejich přijetí od prodávajících. Je zásadou společnosti Čistírny oděvů Daja hledat při těchto typech transakcí vhodnou ochranu údajů.

5. Možnosti a volby přijímání informací

Společnost Čistírna oděvů Daja Vám umožňuje přijímat řadu informací, které doplňují naše produkty a služby. Můžete se přihlásit k odběru informací a také zvolit příjem obecných zpráv od společnosti Čistírna oděvů Daja. Můžete si vybrat, zda chcete tyto obecné zprávy od společnosti Čistírny oděvů Daja dostávat poštou, emailem, telefonicky nebo na mobilní zařízení.

Svou volbu týkající se odběru nebo obecných zpráv můžete provést a měnit v místě shromažďování údajů nebo jiným způsobem, jak je uvedeno v následujících částech. Tato možnost se nevztahuje na komunikaci týkající se primárně vyhotovení objednávek, nebo jiných administrativních oznámení a oznámení o transakcích, jelikož hlavním účelem těchto zpráv není reklama.

Zprávy, které obdržíte od společnosti Čistírny oděvů Daja, budou poskytnuty v souladu s tímto prohlášením. Některé zprávy mohou využívat automatické nástroje na shromažďování údajů.

Odebírané zprávy

Odebírané zprávy zahrnují informace o nových produktech, speciální nabídky nebo pozvánky k účasti na průzkumu trhu, o které jste výslovně požádali nebo jste k jejich zasílání dali svolení. Poté, co požádáte o takové zprávy, se můžete rozhodnout je nepřijímat pomocí jednoho z následujících způsobů:

 • Napište do zprávy e-mailu "zrušit přihlášení k odběru" nebo postupujte podle pokynů ke zrušení odběru uvedených v každé odebírané emailové zprávě.
 • Chcete-li zrušit přihlášení k odběru zpráv zasílaných na mobilní zařízení, odpovězte na zprávu slovy "UKONČIT".

6. Přístup k vašim údajům a jejich správnost

Společnost Čistírna oděvů Daja usiluje o to, aby vaše osobní údaje byly zaznamenány přesně. Společnost Čistírna oděvů Daja poskytuje jedincům přístup k osobním údajům, které poskytují společnosti Čistírna oděvů Daja, a přiměřený způsob, jak údaje kontrolovat a opravovat nebo vymazání, dle potřeby. K zajištění vašeho soukromí a bezpečí také před povolením přístupu k vašim údajům podnikneme přiměřené kroky, abychom ověřili vaši identitu, například požadováním hesla a uživatelského ID. Chcete-li zobrazit či změnit osobní údaje, které jste poskytli přímo společnosti Čistírna oděvů Daja, přihlaste se na internetových stránkách a v odkazu Upravit profil proveďte změny.

7. Bezpečnost osobních údajů

Společnost Čistírna oděvů Daja si váží důvěry, kterou do nás vkládáte. K zabránění neautorizovanému přístupu nebo zveřejnění, k udržení přesnosti údajů a k zajištění odpovídajícího použití údajů společnost Čistírna oděvů Daja využívá odpovídající fyzické, technické a administrativní postupy, aby zabezpečila shromažďované údaje.

Při shromažďování nebo přenášení citlivých údajů, například čísel platebních karet, používáme různé bezpečnostní technologie a postupy, abychom pomohli chránit vaše osobní údaje před neoprávněným přístupem, použitím nebo zveřejněním. Osobní údaje, které nám poskytnete jsou uloženy v počítačových systémech umístěných ve hlídaných zařízeních, k nimž je omezený přístup. Při přenášení vysoce důvěrných informací (například čísel platebních karet nebo hesel) po Internetu je chráníme pomocí šifrování, například protokolem SSL (Secure Socket Layer).

Čísla platebních karet jsou použita pouze k provedení plateb a nejsou použita k žádnému jinému účelu. V rámci provádění plateb v reálném čase je společnost Čistírna oděvů Daja předplatitelem služeb zabraňujících podvodům. Tyto služby vám a společnosti Čistírna oděvů Daja poskytují další stupeň zabezpečení bránící zneužití kreditních karet a chránící vaše finanční údaje.

8. Kontaktujte nás

Vážíme si vašich názorů. Pokud máte nějaké připomínky nebo otázky týkající se našeho prohlášení o ochraně osobních údajů, pošlete je na mail info@cistirna-odevu-daja.cz nebo nám napište na následující adresu:

Čistírna oděvů Daja
V Celnici 3
110 00 Praha 1

 

Naše ocenění

Ocenění Ocenění Ocenění Ocenění Ocenění Ocenění Ocenění Ocenění
Šipka