Souhlasím
Tato stránka využívá cookies za účelem zkvalitňování svých služeb. Setrváním na této stránce dáváte souhlas s jejich užitím. 
cz en
Facebook Menu

Členské karty s výhodou

Odměníme každý váš nákup cennými body

Vážení klienti, nejste ještě členy klubu čistírny oděvů Daja?

Pak neváhejte a jednoduše zažádejte o vydání věrnostní karty přímo na našich pobočkách nebo elektronicky v e-shopu.

 • Karta vám bude vydána okamžitě po vaší registraci na pobočce nebo zavezena s vaší objednávkou.
 • Neváhejte – věrnost našich zákazníků oceňujeme.
 • Čím častěji chodíte, tím výhodněji čistíte.
 • Ale tím to nekončí. Během roku na vás čekají zajímavé akce se slevami a bonusy.

Jak program Funguje?

 • Za každých 35 Kč nákupu v hotovosti a 40 Kč nákupu kartou získáte 1 bod.
 • 1 bod = sleva 0,35 Kč nebo 0,40 Kč. Příklad: za 1000 bodů ušetříte 350 Kč nebo 400 Kč.
 • Body jsou nahrány okamžitě po nákupu a připraveny k čerpání při vaší další návštěvě.
 • Sbírání a uplatnění bodů se nevztahuje na dopravu, opravy a šití oděvů a po předložení slevových kuponů

Kdy obdržím body za nákup?

 • Jakmile se registrujete, probíhá připsání bodů na konto ihned po nákupu.
 • V rámci speciálních aktivit máte možnost získat vícenásobné a extra body navíc.
 • Vy sami rozhodnete, jak vysokou slevu za body chcete při placení využít.
 • Body můžete proměnit ve slevu opakovaně během měsíce u každého vašeho nákupu

Pravidla Klubu Čistírna oděvů Daja

Společnost D-Eco Friendly Company s.r.o. s účinností od 1. září 2020 vydává pravidla Klubu Čistírny oděvů Daja (dále jen „Klub“).

Čl. 1 - Podmínka členství

1.1 - Členem Klubu Čistírna oděvů Daja (dále jen „člen“) je pouze držitel klubové karty Čistírny oděvů Daja (dále jen „karta“). Karta se vydává zdarma a její platnost je neomezená.

1.2 – Kartu klubu čistírny oděvů Daja obdrží zákazník po registraci na jakékoliv pobočce okamžitě. Registrací nebo prvním použitím obdržené karty, podle toho, co nastane dříve, držitel příslušné karty vyjadřuje svůj souhlas s uvedenými Pravidly a podmínkami klubu čistírny oděvů Daja. Tyto podmínky se řídí českým právním řádem.

Čl. 2 - Všeobecná Pravidla

2.1 - Platnost členství v Klubu a veškeré dále uváděné podmínky se vztahují pouze k pobočkám na území České republiky.

2.2 - Členem se může stát každý zákazník starší 16. let, který se řádně registruje na pobočce nebo elektronicky v e-shopu (dále jen „formulář“). Registrací a následným použitím obdržené karty dává zákazník dobrovolný souhlas se zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“), který se týká ochrany a zpracování osobních údajů fyzických osob (dále jen „subjektů údajů“).

2.3 - Do klubu čistírny oděvů Daja je možné se registrovat pouze jednou. Členem se rozumí jedna osoba (firma) s jediným přiděleným registračním číslem karty. Na jednu kartu tedy může být zaregistrována pouze jedna osoba nebo firma. Smluvní dokumenty jsou online zasílány a komunikace probíhá výhradně v českém jazyce.

2.4 - Společnost D-Eco Friendly Company s.r.o. si vyhrazuje právo na dílčí změny pravidel Klubu, popřípadě jeho náhradu či zrušení, bez nároku na náhradu nebo jiného plnění.
Karta umožňuje získávat slevy za nákup služeb a zboží a za další speciální aktivity, přičemž sleva není poskytována formou hotovosti ani odečítána z ceny, ale je připisována ve formě bodů, které lze uplatnit později.

2.5 – Poskytnutím údajů zákazník potvrzuje, že je svéprávný tak učinit a že poskytnuté údaje jsou správné. Člen je povinen oznámit jakékoli změny údajů při návštěvě pobočky nebo zasláním na mailovou adresu info@cistirna-odevu-daja.cz

2.6 – Účast v klubu je bezplatná bez omezení doby platnosti a nezakládá povinnost k nákupu služeb a zboží.

Čl. 3 - Pravidla sbírání a čerpání bodů

3.1 - Člen automaticky získává výhody plynoucí z členství v klubu pouze při dodržení níže uvedených podmínek

3.2 - Člen získává po předložení karty nebo QR kódu slevu ve formě bodů při nákupu zboží nebo služeb, za něž jsou přidělovány body. Bez předložení karty nebo předložení QR kódu NELZE body načíst případně poskytnout slevu za čerpané body, rovněž nelze body načítat dodatečně.

3.3 - QR kód lze nahrát do mobilu a předkládat ho obsluze touto elektronickou formou. QR kód lze předat i dalším osobám za účelem rychlejšího sbírání bodů. V takovém případě ale odpovídá za případnou ztrátu bodů (čerpání) zákazník a společnost D-Eco Friendly Company s.r.o. nepřebírá zodpovědnost za zpronevěru.

3.4 - Za každých 35,- Kč zaplacených v hotovosti a za každých 40,- Kč zaplacených platební kartou formou uskutečněného nákupu služeb nebo zboží získá zákazník 1 bod.

3.5 – Při uplatnění se 1 bod rovná 0,35 Kč případně 0,40 Kč.

3.6 – Společnost D-Eco Friendly Company s.r.o. si vyhrazuje právo omezit přidělení bodů, na základě právních předpisů nebo na základě nákupu nestandardního množství výrobků v rámci domácnosti nebo jiných skutečností. Rozhodující jsou v každém případě informace poskytnuté klubem.

3.7 - Kartu nelze uplatnit při nákupu u těchto služeb: oprav a šití oděvů, dopravě a při předložení slevových kuponů. SLEVY SE NESLUČUJÍ. Body se při těchto transakcích nenačítají.

3.8 - O výši dosažených bodů, o probíhajícím sledovaném období a o přiznané výši poskytované slevy formou odečtených bodů je každý člen informován na spodní části pokladního dokladu.

3.9 - Případné námitky týkající se správnosti nebo úplnosti stavu bodů na účtu zákazník uplatní u společnosti D-Eco Friendly Company s.r.o. na mailové adrese info@cistirna-odevu-daja.cz nejpozději do jednoho měsíce a je povinen k reklamaci bodů přiložit příslušné účtenky nebo faktury vystavené společností D-Eco Friendly Company s.r.o..

3.10 – V případě odstoupení zákazníka nebo společnosti D-Eco Friendly Company s.r.o. od kupní smlouvy, za niž byly zákazníkovi připsané body, jakož i v případě chyby ve stavu bodů, zneužití nebo podvodu, si společnost D-Eco Friendly Company s.r.o. vyhrazuje právo odepřít a zrušit odpovídající počet připsaných bodů.

Čl. 4 – Karta, její ztráta a zneužití

4.1 – Karta zůstává vlastnictvím společnosti D-Eco Friendly Company s.r.o.. Kartu, QR kód a její číslo je oprávněný kopírovat pouze člen klubu pro své účely, jako je například vyfocení a uložení do mobilního telefonu z důvodu uspoření místa v kartách. Úpravy karty, QR kódu na ní uvedeného nebo čísla karty není povoleno.

4.2 – Pokud má člen podezření, že údaje umožňující přístup k jeho bodovému účtu získala neoprávněná osoba, neprodleně e-mailem kontaktuje společnost.

4.3 – V případě podezření ze zneužití a/nebo podvodu je společnost D-Eco Friendly Company s.r.o. oprávněná účet člena zablokovat pro čerpání bodů a údaje předat dotčené straně, jakož i orgánům činným v trestním řízení a jiným orgánům (informace o ochraně osobních údajů).

4.4  - V případě ztráty karty a vydání karty nové, je bodový stav původní karty převeden na nově vydanou kartu. Poplatek za administraci vydání nové karty je 99,- Kč. Vydání náhradní karty probíhá při osobní návštěvě na prodejně.

Čl. 5 - Ukončení členství

5.1 – Svou účast v klubu může zákazník kdykoli ukončit bez výpovědní doby, a to oznámením zaslaným v písemné podobě. Účinky ukončení nastávají doručením oznámení. Body, které nebyly uplatněny, propadnou bez náhrady. V případě nové registrace neplynou z předchozí účasti žádné výhody.

5.2 - Společnost D-Eco Friendyl Company s.r.o. si vyhrazuje právo na okamžité zrušení členství bez uvedení důvodu, například z důvodu porušení těchto podmínek nebo z jiných právních změn.

5.3 – Zákazník je povinen znehodnotit svou kartu po uplynutí výpovědní doby.

5.4 – Společnost D-Eco Friendly Company s.r.o. si vyhrazuje právo změnit či doplnit tyto podmínky účasti v klubu, zejména pokud je to v zájmu jednoduchosti a k zajištění bezpečného zpracování osobních údajů a bodů anebo k předcházení zneužití systému. Změna je považována za schválenou, pokud svou účast v klubu zákazník nezruší do jednoho měsíce od data oznámení, nebo pokud svou kartu použije zákazník po uplynutí této doby. Pokud s danou změnou zákazník nesouhlasí, může svou účast v klubu ukončit s okamžitým účinekm před datem, kdy nastanou účinky příslušných změn.

5.3 - Společnost D-Eco Friendly Company s.r.o. s účinností od 1. září 2020 vydává tyto pravidla Klubu Čistírna oděvů Daja.

 

Naše ocenění

Ocenění Ocenění Ocenění Ocenění Ocenění Ocenění Ocenění Ocenění
Šipka